Storefronts: Gasthuismolensteeg 18 / Herengracht 243

We kunnen dit pand op de hoek van de Gasthuismolensteeg en de Herengracht met recht een kleurrijke parel van onze binnenstad noemen. Wie dit ontwerp maakte, is geen onbekende als het gaat om parels van gebouwen in de binnenstad, namelijk architect Gerrit van Arkel (zie foto 8, 9 en 10 voor wat voorbeelden van zijn hand). 

Van Arkel kreeg in 1900 de opdracht van weduwe Johanna Maria van der Dusse-Van Kelckhoven om dit winkelhuis te bouwen. Haar zoon Nicolaas van der Dusse opende er vier maanden na de aanbesteding zijn sigarenmagazijn ‘De Transvaalsche Boer’. Met boven de ingang van de winkel een standbeeld van een boer met zijn geweer. Deze boer verwees naar de Nederlandstalige boeren (afstammelingen van Nederlandse kolonisten) die vochten in de Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika (1899-1902), een gebeurtenis met een zwaar koloniaal verleden. Dit pand heeft dus ondanks alle fleurige kleuren ook een donkere keerzijde. 

Die fleurige kleuren zijn overigens pas later ontdekt. Gedurende de tijd zijn namelijk zowel de kleuren als veel van de sierlijke ornamenten verdwenen. Het pand werd verwaarloosd en dat is goed te zien op afbeelding 6 (dec. 1988). Gelukkig is dit pand niet aan ons verloren gegaan en is het in 2002 in overleg met Bureau Monumentenzorg volledig gerestaureerd.

Om het pand in de originele kleuren te krijgen is er tijdens de restauratie gebruik gemaakt van een verf sporenonderzoek. Uit dit onderzoek bleken er op het hout van de kozijnen wel 11 verschillende verflagen te zitten. Waarbij de kleuren heldergroen en okergeel de originele waren. 

Ook is er op het natuursteen een gele kleurstof aangetroffen. Waarschijnlijk heeft ook daar nog een kleur op gezeten. Het moest voor die tijd een behoorlijk kleurrijke bedoeling zijn geweest, maar zoals kenners weten, was van Arkel een man die met zijn ontwerpen wel durfde op te vallen. 


Het pand in slechte staat, ca. 1988. Bron: Stadsarchief Amsterdam/Roël, Ino

1953 ca. t/m 1995 ca. Bron: Stadsarchief Amsterdam/Gool, Han van

Prentbriefkaart van het sigarenmagazijn. Ca. 1900. Bron: Stadsarchief Amsterdam

Spui 15, ook door Gerrit van Arkel.

Kalverstraat 190, ook door Gerrit van Arkel.